– Workshopen har satt en snöboll i rullning. Nu är det upp till oss att förvalta kunskaperna och råden, säger Eva-Stina Lindell

Det hela började när jag gick en kurs som Befound tidigare arrangerade i Stockholm berättar Eva-Stina Lindell. Efteråt minns jag att jag tänkte: ”Det här är precis vad vårt företag behöver”.

– Som de flesta organisationer med en stor kontaktyta mot omvärlden har vi behov att stärka vår närvaro på nätet, förbättra sökresultaten, öka och följa upp trafiken och kartlägga mönster hos kunderna. Insikten om dessa behov har funnits på alla nivåer i företaget, så det var inte svårt att få gehör för en workshop.

En medveten digital strategi som genomsyrar organisationen kan ge fördelar på flera sätt. 

– I november 2012 höll Befound en workshop i Uppsala för Fresenius Kabis medarbetare från de nordiska marknadsbolagen.

Syftet

Eva-Stina Lindell insåg behovet av en gemensam kraftsamling och en samsyn på arbetet.

– Därför inbjöds till workshoppen förutom webbredaktörerna även produktchefer, marknadschefer, försäljningschefer och HR-ansvariga, berättar hon. Workshoppen pågick i två dagar; såväl teoretiska kunskaper som hands-on.

– Workshoppen gav oss viktiga kunskaper som möjliggjort för oss att gå hem till våra respektive länder och påbörja en nödvändig förändring, förnyelse och uppstramning av hemsidorna. De kunskaper om Google Analytics som workshoppen förmedlade är av synnerligen stort värde för vårt fortsatta arbete.

...vi har fått upp ögonen för det stora och viktiga arbete som ligger framför oss. Alla involverade är nu medvetna om behovet att förbättra vår nätkommunikation, vilket är en bra början på en nödvändig förändring.

– Ett annat resultat av workshoppen har varit att vi har fått upp ögonen för det stora och viktiga arbete som ligger framför oss. Alla involverade är nu medvetna om behovet att förbättra vår nätkommunikation, vilket är en bra början på en nödvändig förändring.

– Att workshoppen var ”skräddarsydd”, alltså strikt behovsanpassad till vår situation var en viktig orsak till att den föll i god jord.

Förändring

Nå, vad kan då Befounds workshop rent praktiskt leda till? Eva-Stina Lindell svarar så här:

– Vi kommer att göra en hel del förändringar i enlighet med Befounds råd och rekommendationer. Exakt vad vi ska prioritera i de olika nordiska länderna, det ska vi fastställa vid en videokonferens i februari 2013. 

– I en marknadsförande organisation som vår pågår ständiga överväganden om fördelning av medel till de olika kanalerna. ”Hur och var kan vi få ut mest för vår marknadsföringsbudget?” Efter Befounds workshop finns det nu en allmän uppfattning i företaget att resurserna för att stärka vår digitala slagkraft behöver ökas.

– Workshoppen har höjt medvetenheten om den digitala dynamiken. Vi inser att resan bara har börjat, men vi har i alla fall kommit igång och tagit några steg i rätt riktning och det ska bli spännande att följa processen. En medveten digital strategi som genomsyrar organisationen kan ge fördelar på flera sätt.

Uppföljning

I maj 2013 ska Fresenius Kabi hålla en uppföljning av novemberworkshoppen. Syftet är naturligtvis att stämma av ambitionerna från november mot framstegen.

– Varför vi valde Befound? Av ett par viktiga skäl. Pontus Österlin och Mikael Siebenrock kommer själva från marknadssidan. Befound vet vad PR och marknadsföring går ut på. De talar helt enkelt vårt språk.

– En annan viktig bedömningspunkt är Befound som ett seriöst, mindre företag med personligt ansvar och engagemang. Pontus och Mikael är genuint hjälpsamma och vill att workshoppen ska resultera i en effektiv hemsida som betyder fortsatta framgångar för Fresenius Kabi.

 

 

 

Intervju:
Carl-Olof Börjesson
november 2012
 

Eva-Stina Lindell, Marknadskoordinator, Fresenius Kabi

Foto: Juliana Yondt

Eva-Stina Lindell är marknadskoordinator på Fresenius Kabis marknadsbolag i Sverige och administrativt ansvarig för den Nordiska webbplattformen, med placering i Uppsala.

Hon är hälsovetare med en fil. kand. i pedagogik och har studerat marknadskommunikation. Till Fresenius Kabi kom hon från Pharmacia.

 


Fakta Fresenius Kabi

Fakta om Fresenius Kabi

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition (näringslösningar för olika sjukdomstillstånd), infusionsbehandlingar och medicinsk teknik.

Företaget ingår i den tyska Freseniuskoncernen med ca 150000 medarbetare runt om i världen.


Hemsida: www.fresenius-kabi.se