Kursvillkor

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal eller sjukdom.

Deltagare – avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega eller gå vid ett senare tillfälle, men vi kan inte garantera plats vid ett specifikt datum då datum kan ställas in pga för lågt antal deltagare.

Betalning
Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker från vår försäljningspartner OMMH Scandinavia AB (org nr 556720-9092).